نمایندگی مجاز آمیکو در مازندران

فروش تسهیلاتی آمیکو در مازندران , فروش شرایطی در مازندران , شرایط اقساطی در مازندران , فروش تسهیلاتی در مازندران, وام بانکی در مازندران

فروش تسهیلاتی آمیکو در مازندران:

کاهش ضایعات و دوباره کاریها . به منظور افزایش بهره وری در شرکت و بتبع آن کاهش قیمت تمام شده محصولات . توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان و محور اساسی توسعه و ایجاد محیطی مناسب برای تبلور ایده های کارکنان و ارتقای سطح دانش ، بینش و توانش پرسنل با انجام آموزش های مفید و نیز ایجاد محیطی امن و بهره ور برای انجام فعالیت های تعریف شده .ایجاد فرهنگ اعتماد به سازمان از طریق سیستم مدیریت مشارکتی و نیز ارائه آموزشهای لازم جهت افزایش خلاقیت ، مهارت و نوآوری در سازمان.تعهد به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای پیشگیری از بروز حوادث و خطرات شغلی و تامین سلامت و ایمنی سازمان و کارکنان از طریق تعیین و ارزیابی عوامل بالقوه خطرناک و زیان آور محیط کار و زیست محیطی

456

4444